Hjem
Studieavdelingen

UU-møte 15. oktober 2014

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN,

UNIVERSITETETS

UTDANNINGSUTVALG

 

 

Til medlemmene i Universitetets utdanningsutvalg

 

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 7 2014

 

Tidspunkt:       15. oktober 2014, Kl. 09.00–12.00

Møtested:       Lauritz Meltzers hus (SV-bygget), rom 904

  

Forslag til dagsorden:

I Godkjenning av innkalling og dagsorden

II Protokoll fra tidligere møter:

Protokollen er ikke klar

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

 

Drøftingssaker:                                                                                                                   

Sak 34/14       Mentorordninger ved UiB                                                                        

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling, orienteringer fra to prosjekter

 

Sak 35/14       Realkompetansevurdering                                                                       

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 37/14       Justert mandat for Programstyret for lektorutdanningen                   

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 38/14       Utdanningsledelse                                                                                      

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

                       

Sak 39/14       Opptaket 2014                                                                                             

Saksnotat fra studieadministrativ avdeling

 

Sak  40/14      Studiestart 2014                                                                                          

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 41/14       Ex. phil.                                                                                                         

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling/brev fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 

Sak 42 /14      Shot undersøkelsen                                                                                   

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Orienteringssaker:

Sak 43/14       Nordic Master Programme                                                                                    

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling  

 

Sak 44/14       Overgang til ny vitnemålsmal                                                                   

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling/orientering

           

Sak 45/14       Årsrapport fra læringsmiljøutvalget                                                       

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling/orientering

 

Sak 46/14       Omlegginger av studieportefølje ved Psykologisk fakultet

Orientering ved Kariane Westrheim

 

Sak 47/14       Eventuelt