Hjem
Studieavdelingen

UU-møte 5. februar 2015

Hovedinnhold

Til medlemmene i Universitetets utdanningsutvalg

 

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 1 2015

 

Tidspunkt: 5. februar 2015, Kl. 09.00–12.00

Møtested: Museplass 1, kollegierommet

 

Forslag til dagsorden:

I  Godkjenning av innkalling og dagsorden

II Godkjent protokoll fra forrige møte: protokoll 19. november 2014

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

             

Orienteringssak                                                                                                            

Sak 1/15 Barneuniversitet

Orientering av Jens Eike Schnall

 

Drøftingssaker:

Sak 2/15 Melding om internasjonal virksomhet- utdanning 2013

Notat og rapport fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 3/15 Etikk i utdanning

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Sak 4/15 Sensurering og begrunnelse for karakterer

Notat fra Studieadministrativ avdeling         

 

Sak 5/15 Anbefaling av ny læringsplattform ved UiB

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Sak 6/15 Fakultetenes benevnelser for organisering og styring av oppgaver knyttet til utdanning

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Sak 7/15 Opptak ved UiB

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Sak 8/15 Ny aktivitet under Erasmus+ programmet:  Mobilitet i verden  

Notat fra Studieadministrativ avdeling

 

Vedtakssak

Sak 9/15 Olsens legat – oppnevning av vurderingsnemnd

Notat fra Studieadministrativ avdeling

 

Orienteringsaker

Sak 10/15 Universell utforming og tilrettelegging ved UiB

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Sak 11/15 Klage frå Psykologisk Studentutvalg- oppfølging

Notat fra Studieadministrativ avdeling