Hjem
Studieavdelingen

UU-møte 11. mars 2015

Hovedinnhold

Sakliste

UNIVERSITETET I BERGEN,

UNIVERSITETETS

UTDANNINGSUTVALG

 

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 2 2015

 

Tidspunkt: 11. mars 2015, Kl. 09.15–12.00

Møtested:  Museplass 1, kollegierommet

 

Forslag til dagsorden:

I  Godkjenning av innkalling og dagsorden

II Godkjent protokoll fra forrige møte: Protokoll UU-møte 5. februar 2015

III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

           

 Orienteringssak:

Sak 13/15 Vinner av undervisningspris fra Olav Thon stiftelsen for 2015,    

Edvin Schei- orientering

 

Vedtakssaker

Sak 14/15 Oppfølging av Handlingsplan for etter- og videreutdanning:                 

Evaluering og videreutvikling av Faglig-pedagogiskdag

Notat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 15/15 NOKUT tilsyn 2013-2014                                                                                  

Notatfra studieadministrativ avdeling

 

Drøftingssaker

Sak 16/15 SFU-ordningen  -ny søknadsrunde i 2016                                     

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Sak 17/15 Studiebarometeret – status og endringer                       

Notat fra studieadministrativ avdeling

 

Sak 18/15 Kjønnsfordeling på profesjonsstudier                                                         

Notat fra studieadministrativ avdeling

 

Sak 19/15 Praksis i utdanningene                                                                                  

Notat fra studieadministrativ avdeling

 

Sak 20/15 Eventuelt