Hjem
Studieavdelingen
Funksjonsområder ved Studieadministrativ avdeling

Studiekvalitet

Funksjonsområdet Studiekvalitet har det administrative ansvaret for vedlikehold og videreutvikling av kvalitetssikringssystemet.

Hovedinnhold

Funksjonsområdet Studiekvalitet har det administrative ansvaret for vedlikehold og videreutvikling av kvalitetssikringssystemet, i nært samarbeid med fakultetene og universitetsledelsen. Funksjonsområdet har et fortløpende samarbeid med NOKUT og sekretariatsoppgaver for utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget.

Studiekvalitet skal:

  • medvirke til at tiltakene i den strategiske planen som gjelder utdanningene, blir fulgt opp på de ulike avdelingene ved universitetet.
  • det administrative ansvaret for UiBs kvalitetssikringssystem for utdanningene.
  • samordne og iverksette den sentrale insentivordningen for utdanningskvalitet ved universitetet.
  • medvirke til kvalitetsheving av de studentrettede tjenestene, og i den sammenheng gjennomføres tilfredshetsundersøkelsen Studentbarometeret.
  • inneha sekretariatsfunksjon for Universitetets utdanningsutvalg, Rådet for førstesemesterstudier, Læringsmiljøutvalget, Programrådet- og styringsgruppen for lektorutdanningen.
  • delta i nasjonale og internasjonale arbeidsgrupper, gjennom UHR- og COIMBRA-nettverket, og universitetets arbeid knyttet til Bolognaprosessen