Hjem

Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer

Migrasjon

London calling

Viktige globale samfunnsutfordringer vil de neste årene ha sammenheng med historiske og kulturelle rammer for migrasjon, migrasjonsdrivere (økonomi, ressursfordeling, klima, miljø), integrasjonsprosesser (mottakerkulturer og migrasjonskulturer), media og offentlig debatt om migrasjon, demokratiske utfordringer, identitet og kjønn, folkerett, menneskerettigheter og juridiske problemstillinger.