Hjem
På vei over Høyden

Fra hele verden til sommer-forskerskole i Bergen

For ellevte året på rad har nesten etthundre PhD-kandidater fra hele verden inntatt Høyden for å jobbe med globale utfordringer.

Hovedinnhold

Forskningsmiljøet i Bergen arrangerer hvert år internasjonal sommer-forskerskole med fokus på globale utfordringer. I år deltar 93 PhD-kandidater fra over 40 land på ett av de seks parallelle kursene som alle tar for seg store samfunnsutfordringer med utgangspunkt i hver sin disiplin.

Sommer-forskerskolen går i år fra 11. -21. juni

Det er fokus på de globale utfordringene i forhold til klima, mat fra havet, matsikkerhet, kulturelle minoriteter og bilder i en digital tidsalder.

– Årets sommerskole ser også på hvordan rettigheter virker for å redusere omfanget av vold i nære relasjoner og hvordan prioritere mer rettferdig i global helse, sier Professor Ole Frithjof Norheim, faglig leder av årets sommerskole.

Kim Scherrer
Foto/ill.:
Eivind Senneset / UiB

Kim Scherrer fra Sverige forsker på fiskeri og akvakultur ved Universitat Autònoma de Barcelona. Hun tar del i kurset til Professor Øyvind Fiksen som ser på hvordan vi kan få mer mat fra havet.

Arena for samfunnsdebatt

Kritiske diskusjoner om FNs bærekraftsmål er et gjennomgangstema, og debatten handler om hvordan skape et bedre samfunn gjennom forpliktende politiske målsettinger.

– Spesielt i år er at anbefalingene fra det anerkjente Internasjonal Panel for Social Progress blir lagt fram av Professor Marc Fleurbaey fra Princeton. I disse Trump-tider trengs det en motstemme, sier Norheim. Han har selv bidratt til to av kapitlene i rapporten.

Ole Frithjof Norheim
Foto/ill.:
Eivind Senneset / UiB

Professor Ole Frithjof Norheim ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er faglig leder av årets forskerskole.

Sommer-forskerskolen består av seks disiplinære kurs med noen av Bergens beste professorer. Disse knyttes sammen med en rekke tverrfaglige forelesninger av og debatter med internasjonalt anerkjente forskere. Disse arrangementene er åpne for all som er interessert.

Asbjørn Grønstad og Øyvind Vågnes
Foto/ill.:
Eivind Senneset / UiB

Professorene Asbjørn Grønstad og Øyvind Vågnes ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, leder kurset "Image, Ecology, Ethics".

Fast del av undervisningen

Sommer-forskerskolen er del av den faste doktorgradsundervisningen ved Universitet i Bergen. Men unikt for denne undervisningen er muligheten til å samle kollegaer til skape spennende disiplinbaserte kurs for PhD-kandidater fra hele verden, og å bidra til plenumssesjoner der de store tverrfaglige diskusjonene går.

– Vi møter interessante studenter og andre forelesere med unike erfaringer. Slike møter gir muligheter for økt samarbeid, enten våre kollegaer kommer fra Harvard, Princeton eller universiteter i India, Sør-Afrika eller Uganda, sier Norheim.

Discussion BSRS 2018
Foto/ill.:
Eivind Senneset / UiB

Diskusjonene startet allerede før første kaffepause.

– Sommer-forskerskolen er godt kjent blant våre internasjonale partnere, men vårt mål er å rendyrke en profil for Bergen som er gjenkjennbar og attraktiv for mange flere.  Vi har studenter fra nesten hele verden og de blir kjent med hverandre, opplever Bergen, og knytter kontakter for framtiden.

– Mitt håp er at studentene skal reise herfra med mer kunnskap og tro på at de kan være med og gjøre en forskjell, sier Norheim.

Bergen sommer-forskerskole er et samarbeid mellom UiB, NHH Norges handelshøyskole, Høgskolen på Vestlandet, Uni Research og Chr. Michelsens institutt.

Sheet music
Foto/ill.:
Eivind Senneset / UiB

Urpremiere: Mai Goto, Adam Switala og David Gabriel Hebert fremførte Professor Hebert (HVL) og Gotos originalmusikk "Facing Global Challenges" under åpningen av BSRS 2018.