Hjem
Roboten pepper instruerer eldre på sykehjem.

Takler eldrebølgen med roboter

Mens roboter utgjør en vesentlig del av tilbudet på japanske sykehjem, vil professor Bettina S. Husebø ved SEFAS heller satse på samtale og personlig kontakt innen norsk eldreomsorg.

Hovedinnhold

Japan har omtrent like stort areal som Norge, men har 130 millioner innbyggere. Av disse er fem millioner demente, nesten like mange som Norges befolkning til sammen.

–  Japan er 20 år foran oss når det gjelder å håndtere en eldrebølge, sier professor Bettina S. Husebø ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), Universitetet i Bergen (UiB).

–  Japan er 20 år foran oss når det gjelder å håndtere en eldrebølge.

Bettina S. Husebø

Husebø var nylig på rundreise i Japan for å dele erfaringer om eldreomsorg og sykehjemsmedisin. SEFAS samarbeider blant andre med Tohoku University i Sendai og Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology.

– Det er store forskjeller mellom Norge og Japan, men vi har likevel en felles interesse i å finne optimale løsninger for de eldre, sier Husebø

SEFAS i Tokyo

Produsent:
Marion Solheim

 

Satser på roboter

For å takle eldrebølgen, så satser japanerne stort på robotteknologi, overvåkning og tekniske hjelpemidler i sykepleien.

Blant annet bruker de den menneskeaktige roboten Pepper som aktivitetsinstruktør ved fellessamlinger på sykehjemmet. Pepper leder alt fra quiz-stunder til fellesmosjon à la Trim for eldre. Han kan både lese og uttrykke følelser. De gamle kan også kose med robot-seler og –hunder.

Direktør Kimiya Ishikawa ved Silwerwing sykehjem i Tokyo sier at pasientene ikke har noe i mot robotene. De er faktisk til stor nytte for pasientene i starten av sykehjemsoppholdet, når de skal bli kjent med sitt nye miljø, samt personalet.

– Robotene gjør det hyggeligere å være her, sier Ishikawa.

– Robotene gjør det hyggeligere å være her.

Kimiya Ishikawa

 
Bettina Husebø kysser roboten Pepper på kinnet.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Bettina Husebø møtte roboten Pepper, som aktiviserer sykehjemspasienter i Tokyo.

Teknologi er nøkkelen

Han sier at en av de store utfordringene med sykehjemsdrift er pleiernes arbeidsmiljø. Et av de store målene for japanske sykehjem er å innføre robotteknologi for å avlaste pleiepersonalet.

– Utfordringene er å løfte  pasientene, vaske dem og rommene deres. I tillegg er det en utfordring å overvåke pasientene. Teknologiske hjelpemidler er nøkkelen for å løse dette, mener Ishikawa.

– Mange av disse tekniske hjelpemidlene er små og enkle å bruke. De kan til og med brukes til opptrening og rehabilitering i pasientenes egne hjem, påpeker han.

Kimiya Ishikawa og Bettina S. Husebø
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Kimiya Ishikawa og Bettina S. Husebø har ulike tilnærminger til eldreomsorg.

Samtale i fokus

Ifølge Husebø er ikke all denne teknologien aktuell i Norge med det første.

– Det er ikke bare å innføre teknologi innen eldreomsorgen. Det må være spesielt utviklet og godt testet, også når den skal brukes til personer med demens. Forskning viser faktisk at demente har det bedre når de har kontakt med mennesker, barn og levende dyr enn med roboter, sier Husebø.

Hun sier at man i  Norge satser mer på kommunikasjon og forberedende samtaler for å bedre eldreomsorgen. I tillegg er norske sykehjem svært opptatt av å innføre meningsfull medisinsk behandling. Det vil si å unngå overmedisinering  ved bedre systematisk medisinsk gjennomgang.

– Våre japanske kolleger er faktisk svært interesserte i å lære mer om vår tilnærming i eldreomsorgen. De vil også vite mer om våre måter å vurdere  smerte og hvordan vi gir smertebehandling, samt frivillighet i forhold til det å få behandling hjemme, sier Husebø.

– Når menn jobber 12 timer i døgnet og nedprioriterer kone og barn hjemme, samtidig som man har en voksende andel eldre, så representerer nok Norge en interessant samfunnsmodell, sier Husebø.

– Våre japanske kolleger er faktisk svært interesserte i å lære mer om vår tilnærming i eldreomsorgen.

Bettina S. Husebø

Seng som blir rullestol

Husebø sier at japanerne likevel hadde en del tekniske hjelpemidler som man med fordel bør bruke i Norge.

– Japanerne hadde blant annet en veldig flott seng, hvor man med et par tastetrykk forvandlet den til en rullestol. Dette er mye sikrere og behagelig enn heisene vi bruker i norske sykehjem, sier Husebø.

– I tillegg hadde de en del apparater som avlaster ryggen når man må løfte tungt, sier hun.

Denne sengen kan bli til en rullestol med enkle tastetrykk.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Bettina S. Husebø prøver sengen som kan bli til en rullestol med et par tastetrykk.

Problematisk overvåkning

Et annet etisk spørsmål man er nødt til å stille seg, ifølge Husebø, er om man virkelig ønsker å holde pasientene i live i all evighet med hypermoderne overvåkningsteknologi, ernæringssonder og intensivmedisinske tiltak.

– Japan har utviklet diagnostikk og behandling slik at vi kan holde liv i sykehjemspasientene svært lenge. Spørsmålet som til slutt melder seg er når pasientene skal få lov til å dø en naturlig død, sier Bettina Husebø.

Eldrebølge Japan - Norge

Tokyo om natten.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Japans unge må finne nye måter å takle den voksende andelen eldre i samfunnet.