Hjem
Globale samfunnsutfordringer
Globale samfunnsutfordringer

PhD-stipend til prosjekter om migrasjon og ernæring

To forskningsprosjekter forankret ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og Senter for internasjonal helse (SIH) er tildelt midler til hver sin doktorkandidat.

Cramped houses in the city
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Som del av Universitetets satsing på globale samfunnsutfordringer ble det i våres lyst ut to doktorgradsstipend som forskermiljø ved UiB kunne søke på. Ved fristens utløp i juni hadde det kommet inn 21 prosjektskisser med deltakelse fra alle fakultet.

– Prosjektene som fikk midler denne gangen har utspring i sterke tverrfaglige forskermiljø som virkelig viser innovativ tilnærming til sentrale samfunnsutfordringer, sier professor Bente Moen, leder ved Senter for internasjonal helse, som har ansvar for satsingen.

Kravet til prosjektskissene var at de måtte involvere fagmiljø fra minst to fakultet, og at biveileder måtte være ansatt ved annet fakultet enn hovedveileder. Skissen skulle også vise nye og innovative vinklinger og perspektiv på noen av samfunnsutfordringene verden står overfor.

– Det er veldig gledelig å se så mye spennende virksomhet og så mange faglige koblingene på tvers av hele Universitetet. UiB er virkelig langt fremme med å tenke tverrfaglig i sin tilnærming til de store samfunnsutfordringene, sier Moen.

Migrasjon og robuste storbyer
Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål nummer 10 og 11 (mindre ulikhet og bærekraftige byer og samfunn) vil forskningsprosjektet Securing the future: Resilient cities in the context of migration ta for seg problemstillinger knyttet til migrasjon, sikkerhet og tilpassingsdyktige storbyer.

Prosjektet som er ledet av Randi Gressgård (SKOK) og Bjørn Enge Bertelsen (SV), vil dra nytte av den tverrfaglige Bergen Group for Research on Human Futures (FUTURES) og forskingsprosjektet Waiting for an Uncertain Future: The temporalities of irregular migration (WAIT).

Bærekraftig matproduksjon
Det andre prosjektet vil se på underernæring, proteinforbruk, landbasert proteinproduksjon og miljøkostnadene ved å produsere disse proteinene. Prosjektet samler tre vitenskapelige miljøer ved Universitetet.

Nutrition policy and food systems recommendations anchored in the Sustainable Development Goals (SDGs) and Responsible Research and Innovation (RRI) frameworks ledes av Ingunn Engebretsen (MED), Jutta Dierkes (MED) , Inger Måren (MatNat), Matthias Kaiser (HF).

Videre utlysning og ansettelsesprosess blir som for andre stipendiatstillinger ved de fakultet/institutt som tildeles stillingene.

Innkomne søknader

Design as a Sign: Visually disrupting consumer identities               
Ashley Booth (KMD) og Kristine Jørgensen (SV)

Structure-based design of FabF inhibitors. An interdisciplinary approach toward novel antibiotics
Ruth Brenk (MED) og Bengt Erik Haug (MatNat)

Toward fair interventions for tackling non-communicable diseases (NCDs).         
Cornelius Cappelen (SV), Kristine Bærøe (MED) Tine Eidsvaag (Juss), Karen Chrsitensen (SV) og Jørgen Pedersen (Juss)

The intersection between Food security, Mental Health and Norwegian Law among refugees in Norway              
Esperanza Diaz (MED), Henriette Sinding Aasen (Juss) og Gro Mjeldheim Sandal (Psyk)

Hva trenger gravide og småbarnsmødre? Oppfatninger blant gravide og småbarnsmødre med flyktningebakgrunn fra Syria, og norske helsestasjonsansatte.              
Ingrid Dundas (Psyk), David Lackland Sam (MED) og Henriette Sinding Aasen (Juss)

Nutrition policy and food systems recommendations anchored in the Sustainable Development Goals (SDGs) and Responsible Research and Innovation (RRI)        
Ingunn Engebretsen (MED), Jutta Dierkes (MED) Inger Måren (MatNat) og Matthias Kaiser (HF)

Legal Determinants of Inequalities in Health
Siri Gloppen (SV), Ole Fritjof Norheim (MED) og Anna Linda Gröning (Juss)

Securing the future: Resilient cities in the context of migration  
Randi Gressgård (HF) og Bjørn Enge Bertelsen (SV)

Reduced Inequalities: The Interaction of Psychological Processes and Public Policies in the Understanding and Mitigation of Ethnic Discrimination     
Elisabeth Ivarsflaten (SV)og Hege Høivik Bye (Juss)

Effectiveness of family based lifestyle treatment on weight change in children with severe obesity: Impact of psychosocial factors and eating behaviour.    
Pétur B. Júlíusson (MED, Jutta Dierkes (MED), Jøran Hjelmesæth (MED) og Ingvild Sørebø Danielsen (Psyk)

Migrasjon  - palimpsest
Hilde Kramer (KMD) og Hakan Sicakkan (SV)

Ethics of risk assessments in vaccine research    
Reidar Lie (HF) og Kristine Bærøe (MED)

Beslutningsprosesser, autonomi og ulikhet i en krysskulturell kontekst 
Ingrid Miljeteig (MED), Henriette Sinding Aasen (Juss) og Signe Hjelen Stige (Psyk), Ferenc Macsali (MED) og Ingrid Miljeteig (MED)

Measuring and accounting for maternal deaths in the era of SDGs: Practices and implications of maternal death audits in Tanzania             
Astrid Blystad (MED), Henriette Sinding Aasen (Juss) og Siri Lange (Psyk)

Young adult migrants’ transitions from care and service frameworks to independent living: strategies and resources for well-being          
Fungisai Gwanzura Ottemöller (Psyk), Ashley Booth (KMD) og Jan Skrobanek (SV)

Nurturing good child health through integration of small fish in African diets to improve nutrition
Ragnhild Overå (SV), Ingunn Engebretsen (MED), Peter Andersen (SV), Helga Bjørnøy Urke (Psyk), Jeppe Kolding (MatNat), Mariann Kjellevold (IMR) og Oddrun Anita Gudbrandsen (MED)

Music therapy as participatory mental health promotion practice for unaccompanied refugee minors
Brynjulf Stige (KMD), Viggo Krüger (KMD) og Marit Skivenes (SV)

Right to work, duty to work, and inequality         
Jesse Anne Tomalty (HF) og Georg Picot (SV)

Investigating the Value of Online Food Posts to Predict and Change Food-related Global Public Health Issues     
Christoph Trattner (SV) og Gülen Asland Lied (MED)

DIGMIG: Digital technologies and the mediation of ‘waitinghood’ in the global migration challenge
Christine Jakobsen (HF) og Brita Ytre-Arne (SV)

Migranter i helse- og omsorgssektoren – om ulikhet i arbeid og arbeidsvilkår     
Karen Christensen (SV) og Tine Eidsvåg (Juss)