Hjem
Globale samfunnsutfordringer
samarbeidsmidler

Midler til samarbeids-prosjekter innen Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. Søknadsfrist 25. september.

Globe
Foto/ill.:
Joshua Rawson-Harris/Unsplash

Hovedinnhold

Målgruppen for søknad om midler er vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Bergen.

Formål for midlene:
Å stimulere til tverrfakultært utdannings- og forskningssamarbeid.

Tildelingskriterier:

  • Tema skal være en global samfunnsutfordring innen migrasjon, helse eller ulikhet.
  • Minst to fakultet skal delta i arbeidet.
  • Aktiviteten som det bes om midler til må utføres i 2019.
  • Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser som kan fremme tverrfakultære undervisningstiltak eller utvikle nye søknader om forskningsprosjekter.
  • Det kan bevilges fra kr 10 000 til kr 100 000 per søknad.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av formål, samarbeidsrelasjoner og plan for aktiviteten, samt budsjett. Søknaden skal være på max én side.

Søknadsfrist: 25. september for høstsemesteret og 25. mars for vårsemesteret.  

Søknader sendes Bente E. Moen, Senter for internasjonal helse, bente.moen@uib.no.

Kontakt: Marit Bakke, marit.bakke@uib.no; Tore Sætersdal. tore.satersdal@uib.no; Bente E. Moen, bente.moen@uib.no