Hjem
Globale samfunnsutfordringer
SAMARBEIDSMIDLER Høst 2020

Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 24. september 2020.

Ripples in water
Foto/ill.:
Linus Nylund / Unsplash

Hovedinnhold

Midlene kan søkes av vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB.   

Formål med midlene: å stimulere til tverrfakultært utdannings- og forskningssamarbeid.

Tildelingskriterier:

  • Tema skal være en global samfunnsutfordring innen migrasjon, helse eller ulikhet.
  • Minst to fakultet skal delta i arbeidet.
  • Aktiviteten må utføres innen 24. mars 2021.
  • Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser for tverrfakultære undervisningstiltak eller utvikling av nye søknader til tverrfakultære forskningsprosjekter.
  • Det bevilges fra kr 10 000 til 100 000 per søknad. 

Merk: Det bevilges ikke midler til deltagelse i kongresser/konferanser eller til produksjon av undervisnings- og forskingsmateriale. Vi støtter ikke gjentagende aktiviteter som for eksempel årlige konferanser.

Den som tildeles midler må sende inn en rapport etter at prosjektet er gjennomført. Rapport­skjema sendes samtidig med overføring av midlene.

Kontakt: Bente E. Moen, bente.moen@uib.no og Tore Sætersdal. tore.satersdal@uib.no