Home
Global Challenges

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
SAMARBEIDSMIDLER Høst 2020

Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 24. september 2020.

Ripples in water
Photo:
Linus Nylund / Unsplash

Main content

Midlene kan søkes av vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB.   

Formål med midlene: å stimulere til tverrfakultært utdannings- og forskningssamarbeid.

Tildelingskriterier:

  • Tema skal være en global samfunnsutfordring innen migrasjon, helse eller ulikhet.
  • Minst to fakultet skal delta i arbeidet.
  • Aktiviteten må utføres innen 24. mars 2021.
  • Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser for tverrfakultære undervisningstiltak eller utvikling av nye søknader til tverrfakultære forskningsprosjekter.
  • Det bevilges fra kr 10 000 til 100 000 per søknad. 

Merk: Det bevilges ikke midler til deltagelse i kongresser/konferanser eller til produksjon av undervisnings- og forskingsmateriale. Vi støtter ikke gjentagende aktiviteter som for eksempel årlige konferanser.

Den som tildeles midler må sende inn en rapport etter at prosjektet er gjennomført. Rapport­skjema sendes samtidig med overføring av midlene.

Kontakt: Bente E. Moen, bente.moen@uib.no og Tore Sætersdal. tore.satersdal@uib.no