Hjem
Globale samfunnsutfordringer
Event

Studieavgift for internasjonale studenter: er Universitetet i Bergen klar for dette?

Studieavgift for internasjonale studenter vil bli innført fra august 2023. Målsettingen med dette møtet er å fokusere på hvordan UiB planlegger å håndtere denne utfordringen.

International students at University of Bergen
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Som kjent foreslår Kunnskapsdepartementet (KD) endringer i Universitets- og høyskoleloven for at studenter fra land utenfor EØS og Sveits (såkalte tredjeland) — fra høstsemesteret 2023 skal de betale minst kostnadsdekkende studieavgifter ved universiteter og høyskoler.

Hvordan vil UiB følge opp kravet om studieavgift for opptak i 2023, og hvilke konsekvenser vil bestemmelsen ha for UiB, både med hensyn til både praktiske og prinsipielle sider?

Se saksforelegget til Universitetsstyret 9. mars 2023.

Møtet vil bli holdt på engelsk

Program

Rektor Margareth Hagen: Informasjon om situasjonen ved UiB

Kommentarer

  • Sigrunn Eliassen, Visedekan for utdanning, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

  • Karl Harald Søvig, dekan, Det juridiske fakultet

  • Per Bakke, dekan, Det medisinske fakultet
  • Jan Erik Askildsen, dekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Martin Paulsen, instituttleder, Det humanistiske fakultet
  • Kari Hagatun, Førsteamanuensis, Det psykologiske fakultet
  • Tore Walderhaug Sætersdal, Globale samfunnsutfordringer (GSU)
  • Oscar dos Santos Kvalvik, Studentparlamentet

Diskusjon 

Møtet vil bli ledet av Marit Bakke og Bente E. Moen