Hjem

Universitetet i Bergen

Globale samfunnsutfordringer

Kommende arrangement for Globale samfunnsutfordringer

Filtrer på arrangementstype

2019

Uke 38

I dag 16. september (1)

Jack Qiu: Data Power and Counterpower in China (Gjesteforelesning)

Onsdag 18. september (2)

Who can stop the president? (Seminar)
The Promise of Power (Litterær salong)

Uke 39

23. september (1)

Justice done? How Cambodia is dealing with its past (Gjesteforelesning)

Uke 40

2. oktober (1)

Sudan update (Seminar)

Uke 41

8. oktober (1)

Er det mulig å nå FNs bærekraftmål innenfor planetens grenser? (Gjesteforelesning)

Uke 42

16. oktober (1)

Høyreekstremisme forklart (Foredrag)

Uke 43

21. oktober (1)

SDG14 – Life Below Water: Conservation and Sustainable Use of the Ocean (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 22.10.2019

22. oktober (3)

Forskningsetikk og bruk av data fra sosiale medier, ved Charles Ess (Workshop)
SDG14 – Life Below Water: Conservation and Sustainable Use of the Ocean (Konferanse)
Siste dag
The Equality Assumption: Uneven development and the history of economic thought (Seminar)
Påmeldingsfrist: 10.10.2019, kl. 12:00

Uke 45

5. november (1)

Hvordan forske på algoritmer når du ikke er programmerer? (Workshop)

2020

Uke 06

5. februar (1)

Day Zero: Onsdag 5. februar 2020 (Arrangement)

6. februar (1)

SDG Conference Bergen 2020 – program (tbc) (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 07.02.2020

7. februar (1)

SDG Conference Bergen 2020 – program (tbc) (Konferanse)
Siste dag