Hjem
Avdeling for samlingsforvaltning

Topografisk Arkiv

Det topografiske arkivet er vår aller viktigste kilde til kunnskap om arkeologiske funn og automatisk fredete kulturminner på Vestlandet.

Topgrafisk arkiv
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Arkivet inneholder skriftlig dokumentasjonsmateriale fra arkeologiske registreringer og utgravninger i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre, som rapporter, felttegninger, feltdagbøker og saksdokumenter. I tillegg inneholder arkivet korrespondanse med finnere og grunneiere. Deler av arkivet går tilbake til midten av 1800-tallet, og arkivet blir fortløpende oppdatert med dokumenter fra nye registreringer, utgravninger og andre arkeologiske aktiviteter. Dokumentene i arkivet blir ordnet topografisk etter distrikt, fylke, kommune og matrikkelgård, hvor den enkelte matrikkelgård har sin egen arkivmappe.

Som et ledd i museets sikring av samlingene er store deler av det topografiske arkivet skannet og registrert i arkivdatabasen, men denne er så langt ikke tilgjengelig via søk på internett. Har du spørsmål knyttet til funn og fornminner er det bare å ta kontakt.

Kontakt oss: samkons@uib.no