Home
Department of Collection Management

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Topografisk Arkiv

Det topografiske arkivet er vår aller viktigste kilde til kunnskap om arkeologiske funn og automatisk fredete kulturminner på Vestlandet.

Topgrafisk arkiv
Photo:
UiB

Main content

Arkivet inneholder skriftlig dokumentasjonsmateriale fra arkeologiske registreringer og utgravninger i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre, som rapporter, felttegninger, feltdagbøker og saksdokumenter. I tillegg inneholder arkivet korrespondanse med finnere og grunneiere. Deler av arkivet går tilbake til midten av 1800-tallet, og arkivet blir fortløpende oppdatert med dokumenter fra nye registreringer, utgravninger og andre arkeologiske aktiviteter. Dokumentene i arkivet blir ordnet topografisk etter distrikt, fylke, kommune og matrikkelgård, hvor den enkelte matrikkelgård har sin egen arkivmappe.

Som et ledd i museets sikring av samlingene er store deler av det topografiske arkivet skannet og registrert i arkivdatabasen, men denne er så langt ikke tilgjengelig via søk på internett. Har du spørsmål knyttet til funn og fornminner er det bare å ta kontakt.

Kontakt oss: samkons@uib.no