Hjem
SDG Bergen (N)
FORSKNING | BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Et urbant forskningsprosjekt takler bærekraftsmålene

Hvordan påvirkes byutvikling av enklaver som oppstår som egne byer i en by? Og hva betyr disse enklavedannelsene for muligheten til å skape en levelig og bærekraftig by for alle dens innbyggere? Dette er et sentralt tema i det nye og banebrytende forskningsprosjektet Urban Enclaving Futures.

Professor Bjørn Enge Bertelsen and researchers in the Urban Enclaving Futures project doing field work in the streets of Maputo on January 2019.
BYPLANLEGGING I ENKLAVEDANNELSENES TID: Professor Bjørn Enge Bertelsen fra prosjektet Urban Enclaving Futures peker på forhold rundt ulikhet, byrom og fremtidens bærekraftige byer under en workshop med innlagt feltarbeid i Maputo i Mosambik i januar 2019.
Foto/ill.:
Sverre Ole Drønen, University of Bergen

Hovedinnhold