Hjem
SDG Bergen (N)
BÆREKRAFTSMÅL 14

Forsker på bærekraftig styring av naturressurser

Biolog Dorothy Dankel betrakter troverdig og (salient) styring av kulturarv og økosystemer som avgjørende for å skape en bærekraftig havøkonomi. Hennes nye forskningsprosjekt, LoVeSe-SDG, er finansiert av Norges forskningsråd.

Portrait of biologist Dorothy Jane Dankel from the University of Bergen, portrait from April 2019.
FORSKER PÅ BÆREKRAFTIG HAV: Biolog Dorothy Dankel forklarer betydningen av hennes forskningsprosjekt LoVeSe-SDG project, som støttes av Norges forskningsråd.
Foto/ill.:
Jens Helleland Ådnanes, University of Bergen

Hovedinnhold