Hjem
SDG Bergen (N)
HLPF 2019

Gir vitenskapelige råd til FN

Pionerånden til Universitetet i Bergen på bærekraftsmålene og vitenskapelig rådgivning har brakt universitetet i nærkontakt med beslutningsprosessene i FN-systemet.

Professor Edvard Hviding from the University of Bergen's SDG Bergen initiative at the High-level Political Forum 2018 iat the United Nations in New York City, in July 2018.
RETUR TIL FN: Professor Edvard Hviding fra Universitetet i Bergen (UiB) på FNs høynivåforum i juli 2018, hvor han presenterte en kunngjøring fra Norge i plenumssesjonen med alle FNs medlemsland. I år vender Hviding tilbake til FN med en hel UiB-delegasjon i ryggen.
Foto/ill.:
University of Bergen

Hovedinnhold

Det å bringe sammen klimahandling og partnerskap i inngrep med 2030-agendaen er en av nøkkeloppgavene når Universitetet i Bergen (UiB) i juli 2019 sender en egen delegasjon til det årlige High-level Political Forum (HLPF) i FN.

– Bærekraftsmålene er under behandling i FN to uker hvert år i juli. Her møtes verdenssamfunnet for å vurdere og diskutere utvalgte bærekraftsmål, som roterer fra år til år. Hvert år presenterer 40-50 land sin fremdrift på bærekraftsmålene, forklarer UiB-professor Edvard Hviding, som er vitenskapelig leder for det strategiske initiativet SDG Bergen Science Advice, som rapporterer direkte til UiB-ledelsen.

– Under første uke av HLPF er det drøftinger og workshop fulgt av en uke to hvor statsledere og ministere blir enig om og legger frem den årlige offisielle erklæringen om status for de globale bærekraftsmålene, forklarer Hviding.

UiB i FN – en kort historikk

 • UiB har etablert initiativet SDG Bergen som spydspiss for universitetets arbeid med bærekraftsmålene.
 • SDG står for Sustainable Development Goals, eller, på norsk, bærekraftsmålene.
 • UiB sendte for første gang en FN-delegasjon på Havkonferansen i juni 2017.
 • På FN-dagen, 24. oktober 2018, ble UiB utpekt som knutepunktorganisasjon (Hub) for bærekraftsmål 14 (hav) for FN-organisasjonen United Nations Academic Impact (UNAI).
 • Tanken bak UNAIs utnevnelse av Hub-institusjoner for hvert bærekraftsmål er at disse er ledende innen forskning og utdanning på sitt spesifikke mål og skal fungere som inspirasjon og forbilde for andre universiteter og aktører i kunnskapssektoren for å engasjere flere i arbeidet med de globale bærekraftsmålene.
 • På HLPF 2018 deltok UiB i flere sesjoner og hadde to forskere med i den offisielle norske delegasjonen. Disse representere universitets- og høyskolesektoren på vegne av den nasjonale komiteen for 2030-agendaen i sektoren.
 • I 2019 sender UiB for første gang en egen FN-delegasjon på HLPF og er blant pådriverne blant verdens universiteter når det gjelder å sette bærekraftsmålene og en bærekraftig global utvikling på dagsorden.
 • UiB deltar med innlegg på minst fire arrangementer og workshops under HLPF i FN og har i tillegg en tilstedeværelse på en rekke andre begivenheter i løpet av de to ukene HLPF pågår i New York.
 • UiB er medarrangør av et side event (sidearrangement) på HLPF sammen med FN-delegasjonene til Norge, Fiji, Palau og St. Lucia. Tema for dette er Partnerships for Climate Action: the Science-Policy Nexus.
 • Tanken med arrangementet er å se på hvordan partnerskap er nødvendig for å oppnå handling for å etablere tiltak som kan bidra til å stanse eller redusere klimaendringene. Det å etablere et tett samarbeid mellom forskning og diplomati er avgjørende for at dette arbeidet skal bli vellykket.
 • UiB deltar også på et special event organisert av University of the West Indies, som UiB er tett partner med – spesielt når det gjelder bærekraftsmål 14 (hav) og 13 (klima).
 • UiB deltar også i en workshop organisert av International Association of Universities (IAU), som er en global organisasjon med mer enn 650 medlemmer fra 120 land.
 • For å muliggjøre innsatsen med en egen FN-delegasjon, har UiB opprettet en egen gruppe innenfor SDG Bergen som legger til rette for at forskere kan gi vitenskapelige råd til FN-systemet, nasjonale myndigheter og ulike internasjonale organer. Denne gruppen heter SDG Bergen Science Advice.