Hjem
SDG Bergen (N)
PARTNERSKAP FOR HAV OG KLIMA

En forpliktelse til å forske på bærekraftig hav

Havforsker Elisabeth Holland har fått stillingen som Norway-Pacific Joint Chair of Oceans and Climate Change, som følger opp en frivillig forpliktelse inngått mellom Universitetet i Bergen og The University of the South Pacific på FNs havkonferanse i juni 2017. #OceanAction18613

Marine scientist Elisabeth Holland visiting the University of Bergen in September 2019. Holland  was recently appointed joint marine chair in a voluntary commitment between the University of the South Pacific and the University of Bergen.
BYGGER KAPASITET: Elisabeth Holland besøkte Bergen høsten 2019 som del av sitt delte professorat innen marin og klima I Stillehavet. Hun betrakter kapasitetsbygging i forskningsmiljøer i Stillehavet som en av sine nøkkeloppgaver. #OceanAction18613
Foto/ill.:
Andreas Hadsel Opsvik, University of Bergen

Hovedinnhold