Hjem
SDG Bergen (N)
SDG BERGEN POLICY BRIEFS

Ny policy brief-serie presentert på workshop

SDG Bergen Policy Briefs-serien ble presentert for forskere samlet til en workshop om vitenskapsdiplomati under Bærekraftskonferansen i Bergen.

Silhouette of man in a darkened room against conference room screen during SDG Bergen Science Advice workshop on 5 February 2020.
POLICY BRIEF PRESENTERT: En dummy av SDG Bergen Policy Briefs ble presentert på workshopen “Science diplomacy in the age of the SDGs” på Day Zero av SDG Conference Bergen 2020.
Foto/ill.:
Eivind Senneset for the University of Bergen

Hovedinnhold

The SDG Bergen Policy Briefs vil bli et solid redskap i verktøykassen til forskere som ønsker å tilby vitenskapelig rådgivning til FN-systemet og nasjonale myndigheter. Serien kommer til å ha et særlig blikk på delmålene i de 17 bærekraftsmålene (Sustainable Development Goals, SDGs).

I februar 2020 ble en dummy av SDG Bergen Policy Briefs for første gang presentert offentlig på workshopen Science diplomacy in the age of the SDGs på Day Zero av Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen).

Forskere med aktuelle forskningsresultater som berører bærekraftsmålene og delmål til disse, kan kontakte SDG Bergen Science Advice med forslag til policy briefs.

Forskningen og bærekraftsmålene

– Forskningen spiller en stadig viktigere rolle i arbeidet med å implementere bærekraftsmålene og ved Universitetet i Bergen er vi stolt over alt på et tidlig stadium å ha vært med i denne prosessen, sa prorektor Margareth Hagen i sin velkomsttale til workshop-deltakerne og fortsatte:

– Men vi vil ikke nøye oss med dette. For at forskningen skal stå sentralt i 2030-agendaen må akademia tilby sin kunnskap direkte inn i FN-systemet, EU, nasjonale myndigheter, forskningsråd og til andre instanser. Dette understreker hvorfor workshops som denne er så viktige og kan bidra til tverrfaglig tenkning og bidra til universitetets samfunnsoppdrag.

Fra side events til policy briefs

Prorektoren la deretter vekt på lanseringen av SDG Bergen Policy Briefs-serien våren 2020.

– Målet med SDG Bergen Policy Briefs er å knytte forskning direkte til delmål i bærekraftsmålene, for slik å styrke vitenskapens rolle for en global bærekraftig utvikling, sa Hagen.

Vitenskapelig leder for SDG Bergen Science Advice, Edvard Hviding, presenterte arbeidet som er gjort med vitenskapelig rådgivning – som han kalte «the science-policy nexus» – ikke minst i form av en rekke sidearrangement (side events) på høynivåkonferanser, der første UiB-fremstøt innenfor dette formatet ble gjort på FNs første havkonferanse i juni 2017.

– Siden den gang har vi vært tilstede med høyprofilerte side events på COP24 i Katowice i desember 2018, High-level Political Forum i FN i juli 2019 og en spesialsesjon på Our Ocean-konferansen i Oslo i oktober 2019, sa Hviding, som var vertskap for workshopen.

Presentasjon av SDG Bergen Policy Briefs

Kommunikasjonsrådgiver Sverre Ole Drønen ga deretter en kort presentasjon av SDG Bergen Policy Briefs.

– Vi tror på fysiske hendelser og policy briefs, ikke overlange rapporter som ingen leser – spesielt ikke beslutningstakere, som jo nettopp er de vi som universitet ønsker å nå, sa han og pekte på fire nøkkelmål for policy brief-serien. (SE FAKTA.)

– Etter årets SDG Conference Bergen vil vi snakke med forskere om å produsere de første policy briefs i serien. I begynnelsen vil vi prøve å fokusere på de 21 delmålene i 2030-agendaen som forfaller i år, hvorav mange handler om biomangfold. Siden Universitetet i Bergen også har en lederrolle for bærekraftsmål 14, Liv under vann, vil dette også bli viktig å dekke i policy brief-serien.

Både Hviding og Drønen påpekte at målet er å dekke alle de 17 bærekraftsmålene i SDG Bergen Policy Briefs-serien og at én av flere grunner til å arrangere denne workshopen har vært å presentere visjonen bak serien til flere forskere ved universitetet.