Hjem
SDG Bergen (N)
BÆREKRAFTSMÅL 14 | HAVFORSKNING

UiB lager serie om bærekraftig hav for FN

I oktober 2018 ble Universitetet i Bergen tildelt en lederrolle av FN innen utdanning og forskning for et bærekraftig hav. I juni 2020 har FN bestilt en serie på fire artikler om havforskning fra UiB. Serien blir distribuert globalt av FN. Rektor Dag Rune Olsen vil ha en global dugnad for havet.

Starfish / Sjøstjerne
HAVETS STJERNE: FN har valgt bærekraftsmål 14, Liv under vann, som månedens mål i juni 2020 og har bestilt en unik serie på fire artikler om havet og havforskning fra Universitetet i Bergen. Serien blir distribuert globalt.
Foto/ill.:
Eivind Senneset for University of Bergen

Hovedinnhold

På bestilling fra FN-organisasjonen United Nations Academic Impact (UNAI) presenterer Universitetet i Bergen (UiB) hver mandag fra 8. juni – verdens havdag (World Oceans Day) – og fire uker fremover en artikkel om havet og bærekraftsmål 14, Liv under vann.

  • Se tilknyttet innhold nederst for å lese artiklene, m.m.

Global dugnad for bærekraftig hav

– Jeg er stolt over å lede et universitet som er valgt av FN til å inspirere forskere og undervisere i hele verden til å engasjere seg kritisk i FNs 2030 Agenda og bærekraftsmålene, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

Artiklene om havet er basert på original grunnforskning, vitenskapelig rådgivning og nyskapende utdanning rettet mot Agenda 2030. Artiklene i serien vil bli oversatt til alle FNs offisielle språk: Arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk og spansk.

– Gjennom denne artikkelserien om bærekraftig hav og våre aktiviteter innen forskning, utdanning og vitenskapelig rådgivning kan vi inspirere og engasjere enda flere til å delta i den globale dugnaden for et bærekraftig hav, sier rektor Olsen.

UNAI utpekte i oktober 2018 Universitetet i Bergen til Hub-institusjon (knutepunkt) for bærekraftsmål 14. Universitetet har helt siden FNs havkonferanse i juni 2017 jobbet tett opp mot FN-systemet.

– FN henvendte seg til oss om vi kunne levere artikler til inspirasjon for hele verdenssamfunnet. En slik henvendelse kan man selvsagt ikke si nei til. Spesielt ikke gitt vår lederrolle på bærekraftsmål 14 for et bærekraftig hav, sier professor Lise Øvreås, som er vitenskapelig leder for det virtuelle senteret Ocean Sustainability Bergen ved Universitetet i Bergen.

Verdensledende på vitenskapelig rådgivning

Universitetet i Bergen har engasjert seg sterkt i arbeidet med vitenskapelig rådgivning rettet mot 2030 Agenda og har utviklet effektive og resultatorienterte direktekanaler for å styrke rollen til forskningsbasert kunnskap i beslutningsprosesser knyttet til agendaen. Dette er blitt gjort ved å jobbe tett med ulike lands FN-delegasjoner, inklusive Norge, bl.a. i form av å arrangere sidearrangementer på større konferanser i FN-regi.

– Det har lenge eksistert ulike former for vitenskapelig rådgivning. Da bærekraftsmålene ble lansert bestemte Universitetet i Bergen seg for å videreutvikle vårt arbeid på dette feltet og tilby skreddersydd rådgivning rettet direkte mot de 17 målene og deres 169 delmål, forklarer Lise Øvreås og fortsetter:

– Vi har et spesielt fokus på FNs egne prosesser, der ulike delmål forfaller i henholdsvis 2020, 2025 og 2030. Mye av vårt fokus har vært rettet mot dette, med et spesielt blikk på havforskning og å være en pådriver for FNs havforskningstiår som sparkes i gang neste år. Her vil Universitetet i Bergen bidra både med vår mangeårige kunnskap om havet og som inspirasjonskilde for globalt partnerskap for havet.

Tilknyttet innhold