Hjem
SDG Bergen (N)
BÆREKRAFTSMÅL 14: SUSTAINABLE OCEAN SERIES

Vitenskapsdiplomati for havet

Havforskning står sentralt i Universitetet i Bergens vitenskapsdiplomatiske arbeid. Ved å sammenstille de 17 bærekraftsmålene i 2030 Agendaen har universitetet og våre partnere tilbudt forskningsbasert kunnskap for global bærekraft til beslutningstakere.

Professor Edvard Hviding from the University of Bergen at the High-level Political Forum at the United Nations in July 2018, as part of the official Norwegian delegation.
VITENSKAPENS RØST I FN: Universitettet i Bergen har satset sterkt på vitenskapsdiplomat. I juli 2018 var professor Edvard Hviding del av Norges offisielle delegasjon på High-level Political Forum og presenterte Norges erklæring om vitenskapelige råd retten mot bærekraftsmålene.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

FN-organisasjonen United Nations Academic Impact (UNAI) presenter gjennom Sustainable Ocean Series fire artikler om havforskning og -utdanning fra Universitetet i Bergen, som er UNAIs Hub-institusjon (knutepunkt) for bærekraftsmål 14: Liv under vann. Dette er den andre av fire artikler i serien.