Hjem
SDG Bergen (N)
KLIMAERKLÆRING

Global universitetsallianse utfordrer G20-lederne på klima

– Vi trenger en global plan for en grønn, sirkulær økonomi. Derfor utfordrer vi verdens rikeste land til å tenke nytt i kjølvannet av koronapandemien og ber G20-landene bruke sitt årlige toppmøte til å tenke gjenbruk heller enn forbruk, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

Light bulb with landscape inside
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen er et av 37 verdensledende universiteter innen klimaforskning som har samlet seg bak en erklæring til G20-landene, som helgen 21.-22. november møtes til sitt årlige toppmøte. Som en følge av den pågående koronapandemien avholdes møtet digitalt og ikke hos vertskapet i Saudi Arabia. Nå utfordres de av en global allianse av klimaforskningsuniversiteter som har sendt ut en erklæring.

Unik mulighet for ny begynnelse

– Vi foreslår å fremskynde en avkarbonisering av økonomien som en del av gjenreisningen etter pandemien. Økonomisk vekst kan ikke lenger være basert på økt bruk av fossil energi og andre ikke-fornybare ressurser, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen og fortsetter:

– Pandemien har gitt økonomien en slags nullstilling. Dette gir oss en unik mulighet til å se på hvordan eksisterende næringer kan bli grønnere samtidig som vi satser på nye innovasjoner, bl.a. for å få en mer bærekraftig matproduksjon og økt satsing på mat fra havet.

Det er noen få, store land og økonomier som står for rundt 80 prosent av karbonutslippene. Disse er det viktig å nå med et budskap om hvordan gjenoppbyggingen etter pandemien bør rigges.

Tid for sirkulær økonomi

– I nyhetene og sosiale medier har vi de siste månedene stadig oftere sett og hørt slagordet «build back better». Dette understreker at planeten vår trenger et grønt skifte og at vi må utnytte muligheten koronapandemien har gitt oss til å tenke nytt om hvordan den økonomiske veksten skal gjenopptas etter krisen, sier direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning og klimadirektør ved Universitetet i Bergen, Tore Furevik.

– Det tradisjonelle synet på økonomisk vekst må erstattes av en sirkulær økonomi og en grønnere utvikling i tråd med bærekraftsmålene, sier rektor Olsen.

– Det må bli slutt på bruk og kast-mentaliteten, til fordel for økt gjenbruk, utdyper Furevik.

Utfordrer norske politikere

Nylig ble et nytt konservativt klimanettverk, ledet av Høyres stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle, etablert. På lanseringen understreket også disse behovet for å få fart på en ny og sirkulær økonomi.

– Vi støtter nettverkets forslag om at staten i enda større grad enn i dag må bruke skatte- og avgiftssystemet for å bidra til en mer sirkulær økonomi. Det må være billig å være miljøvennlig, dyrt å være et miljøsvin, sier klimadirektør Tore Furevik og fortsetter:

– Tidligere har klima vært noe som enkelte småpartier rundt sperregrensen har vært interessert i, men har levd i skyggen av olje og gass hos de store partiene. Konservativt klimanettverk er et gledelig tegn på at dette er i ferd med å endre seg. Nå håper vi at tilsvarende nytenking på klima finner sted i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet.

Global plan for økonomisk nystart

At sirkulær økonomi er i skuddet viser også de nye programmene Forskningsrådet har lansert. I første omgang skal det fordeles 100 millioner kroner for å stimulere til økt forskning på og samarbeid om sirkulær økonomi på tvers av sektorer. Men arbeidet med dette må ikke stoppe ved landegrensene.

– Universitetet i Bergen oppfordrer den norske regjering til å ta opp behovet for en global sirkulær økonomi med deltakerne på G20-møtet i helgen. Pandemien har gitt kloden en sårt tiltrengt pustepause. Nå må verdens rikeste land vise vilje til nødvendige endringer i sin økonomiske politikk slik at den nye veksten blir grønnere enn før pandemien. Vi trenger en global plan for en sirkulær økonomi, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.