Hjem
SDG Bergen (N)
SDG CONFERENCE BERGEN 2021

Bærekraftskonferansen i Bergen ble global suksess

Publikum fra over 100 land var tilstede da utenriksminister Ine Eriksen Søreide åpnet den fjerde Bærekraftskonferansen I Bergen. Totalt var det 2.600 publikummere med på konferansen av totalt 3.500 registrerte. På konferansen diskuterte deltakerne hvordan bærekraftsmålene vil bli påvirket av den pågående koronapandemien og økende ulikhet i kjølvannet av denne.

Norway's Minister of Foreign Affairs Ine Eriksen Søreide speaking at the opening of the 2021 SDG Conference Bergen on Thursday 11 February.
GLOBALT PERSPEKTIV: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide tok opp globale spørsmål og særlig hvordan Norge vil bruke sin plass i FNs sikkerhetsråd for å ta opp klimaendringer, fredstiltak, likestilling og sikkerhet for å oppnå 2030-agendaen.
Foto/ill.:
Paul S. Amundsen for the University of Bergen

Hovedinnhold

Den fjerde Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen) ble en global suksesshistorie, med flere enn 2.600 deltakere fra 105 land. Tidligere har konferansen i all hovedsak samlet et nasjonalt publikum, der Norges universitets- og høyskolesektor har møtt politikere, diplomater, byråkrater, næringsliv, fagforeninger, frivillige organisasjoner og andre bærekraftsentusiaster.