Hjem
SDG Bergen (N)
FN-ARRANGEMENT

UiB og FN arrangerer havdebatt sammen

FNs årlige høynivåmøte om bærekraftig utvikling finner sted hvert år i juli. I år går Universitetet i Bergen sammen med FN om å diskutere fremtidens utdanning i marine fag for å øke kunnskapen om havet.

Photo of the United Nations headquarters in New York City, United States
Foto/ill.:
Chip East/Reuters/NTB

Hovedinnhold

Aktører fra ulike deler av samfunnslivet – bl.a. politikere, diplomater, frivillige organisasjoner, næringsliv, fagforeninger og kunnskapssektoren – møtes på høynivåmøtet for å diskutere fremdriften av bærekraftsmålene frem mot 2030.

FN og Universitetet i Bergens debatt om havet finner sted tirsdag 6. juli, som en del av FNs offisielle program for høynivåmøtet. Arrangementet vil finne sted digitalt og har tittelen: Partnering to Educate the Ocean Science Leaders of the Future.

Akutt behov for havkunnskap

Det er SDG Bergen Science Advice som holder i dette fra UiBs side, mens det er United Nations Academic Impact (UNAI) som tar seg av det praktiske fra FNs side. Nylig fikk UiB en ny tre-årsperiode som knutepunktinstitusjon (hub) for FN på bærekraftsmål 14, livet i havet.

– På et tidlig tidspunkt i vår, satte vi oss ned sammen med UNAI og hamret ut detaljene for arrangementet. Vi er svært fornøyde med at FNs generalsekretærs spesialutsending for havet, ambassadør Peter Thomson, vil holde åpningsinnlegget. Her vil han vektlegge det akutte behovet for økt kunnskap om havet og hvorfor globale partnerskap er nødvendige for å nå alle bærekraftsmålene. Dette vil slå an tonen for den påfølgende paneldebatten, sier Edvard Hviding, vitenskapelig leder for SDG Bergen Science Advice.

Thomson er også æresdoktor ved UiB. Sammen med statsminister Erna Solberg er han også høy beskytter for One Ocean-ekspedisjonen, jordomseilingen seilskuten Statsraad Lehmkuhl legger ut på i august.

Alle kvinner på dekk!

Dette er ikke første gang UiB er medarrangør på høynivåmøter, men det er første gang møtet gjøres digitalt.

– Det er selvsagt en stor utfordring å få noe slikt som dette til å sitte teknisk, men samtidig gir det oss muligheter til å bringe sammen deltakere fra hele verden, sier Hviding og peker på at deltakerne på arrangementet vil befinne seg overalt fra Trinidad til Svalbard, fra London til New York og fra Cape Town til Bergen.

– Vi er også svært fornøyd med at vi er ett av svært få, og muligens eneste, arrangement på høynivåmøtet som kan skilte med et panel bestående utelukkende av kvinnelige havforskere på tvers av ulike fagfelt og disipliner, aldersgrupper og geografi. I tråd med Norges praksis i FN, hvor man alltid har med en partner fra sør som medarrangør, har vi passet på en lik fordeling mellom det globale sør og det globale nord i panelet, forklarer Hviding.

Velkomst fra FNs hovedkvarter

Sendingen vil begynne i New York, hvor kommunikasjonssjef Omar Hernández fra UNAI vil ønske velkommen direkte fra FNs hovedkvarter, før Hviding overtar for å styre debatten fra Bergen.

– Våre knutepunktinstitusjoner på bærekraftsmålene gjør et virkelig bemerkelsesverdig arbeid. Vi er utrolig stolte over å være vertskap for dette sidearrangementet sammen med Universitetet i Bergen, som bringer sin ekspertise på bærekraftsmål 14. Samtidig fremhever arrangementet behovet for å inkludere akademia i innovative løsninger for å nå alle de 17 målene innen 2030, sier Hernández og fortsetter:

– Kunnskapen og forskningen som er tilbys innen høyere utdanning er avgjørende ikke bare for å diskutere, men å løse de globale utfordringene som er knyttet til beskyttelse av havet.

Vil belyse hele kunnskapskjeden

Nettopp derfor er det avgjørende at politikere og beslutningstakere blir presentert for nye tanker omkring hvordan å utdanne fremtidens havforskere og havforskningsledere, og der man ser lokal kunnskap i sammenheng med globale utfordringer og hvor forskning og utdanning binder dette sammen.

– Vårt felles mål med UNAI og våre samarbeidspartnere University of Cape Town og University of the West Indies, som begge deltar i panelet, er å rette søkelyset mot hele kunnskapskjeden om havet, fra lokale fiskeres egen kunnskap til globale partnerskap i forskning og utdanning, sier Hviding.

MER OM VITENSKAPELIG RÅDGIVNING