Hjem

Bærekraftskonferansen i Bergen

LEDELSE

Styringsgruppe for konferansen

Viserektor for globale relasjoner, professor Annelin Eriksen, leder styringsgruppen for bærekraftskonferansen.

Kontaktpersoner for styringsgruppen og arbeidet med det faglige programmet for bærekraftskonferansen 8.-9. februar 2018:

Annelin Eriksen
Viserektor for globale relasjoner, UiB

Amund Måge
Marin direktør, UiB

Edvard Hviding
Professor, Institutt for sosialantropologi, UiB

For praktiske spørsmål om konferansen, deltakelse på denne, reise og opphold, media og annet, ta kontakt med konferansesekretariatet.