Hjem
Bærekraftskonferansen i Bergen
FNs BÆREKRAFTSMÅL

5 videoer: Hvordan kan akademia bidra til FNs bærekraftsmål?

8. og 9. februar finner Bærekraftskonferansen for universitets- og høyskolesektoren sted i Universitetsaulaen i Bergen. I fem videoer forteller vi hvordan akademia kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål.

Fotomontasje av de fem moderatorene på Bærekraftskonferansen 2018 i Bergen

Hovedinnhold

Det er fem plenumspanel på Bærekraftskonferansen. I disse fem videoene forteller de fem moderatorene for plenumspanelene hvorfor denne konferansen er så viktig for å etablere dialog på tvers av universitets- og høyskolesektoren (UH), men også i samspill og på tvers med andre sektorer. I tillegg til UH-sektoren deltar politikere, embetsverk, næringsliv og frivillige organisasjoner på konferansen.

Disse fem videoene er blitt delt på Facebook og Twitter i tidsrommet 29. januar til 7. februar 2018.

Inga Berre om bærekraftsmål 3.

Amund Måge om bærekraftsmål 14.

Kikki Kleiven om bærekraftsmål 15.

Jakob Grandin om bærekraftsmål 11.

Edvard Hviding om hvorfor bærekraftsmålene må integreres i alle studieprogram.