Hjem
Senter for krisepsykologi
Senterets forskningsaktivitet

Forskergruppen ved Senter for Krisepsykologi

Hovedinnhold

Forskergruppen STA (sorg, traume og alvorlig sykdom) representerer de tre hovedforskningsområdene ved Senter for krisepsykologi. Forskergruppen har møter hver 14.dag og ledes av professor Line Merethe Oldervoll. 

Våre forskningsprosjekter