Hjem

Senter for krisepsykologi

Senterets forskningsaktivitet

Prosjekter

Ved Senter for krisepsykologi forsker vi på konsekvensene av sorg, alvorlig sykdom og kriser. Her følger en oversikt over våre pågående og avsluttede forskningsprosjekter.

Tilknyttet innhold