Hjem
Senter for krisepsykologi
Hyperbar behandling

‘Livskvalitet og hyperbar behandling’

Senter for krisepsykologi (SfK) i samarbeid med Seksjon for Hyperbar Medisin (SHM) og Yrkesmedisinsk avdeling (YMA) ved Haukeland Universitetssjukehus har startet datasamling i studien ‘Livskvalitet og hyperbar behandling’.

Hovedinnhold

5-15% av pasienter som får strålebehandling for kreft i bekkenområdet får stråleskade med plagsomme symptomer som økt vannlatnings/avføringstrang, lekkasje, diare og smerter. Hyperbar oksygenbehandling (trykkammerbehandling) kan ha god effekt på ulike typer stråleskader, men vi har lite kunnskap om hvordan stråleskadene og behandlingen påvirker pasientenes psykososiale situasjon over tid. Målet med denne 3-årige studien er derfor å studere hvordan livskvaliteten er hos kreftoverlevere med senfølger etter stråling i bekkenområdet, og følge hvordan pasientens stråleskadesymptomer og livskvalitet utvikler seg under og etter hyperbar behandling. Forsker May Hauken (SfK) er prosjektleder og arbeider sammen med seksjonsleder Grete Velure, overlege Bernd Mueller og spesialsykepleierne Tone Merete Jansen og Synnøve Andersen – alle ved YMA/SHM.