Hjem
Senter for krisepsykologi
When the well is empty

When the well is empty

Klimaendringer er antatt å skje hyppigere og mer ekstremt i årene som kommer. Formålet med prosjektet til Tuva Emilie var å undersøke de psykologiske effektene av klimaendringer og få innsikt i hvordan befolkningen forstår en krisesituasjon, hvordan de opplever situasjonen er blitt håndtert av omgivelsene, hvem som blir rammet, og egenmestring i situasjonen.

Hovedinnhold

Høsten 2018 var Tuva utvekslingsstudent ved University of Cape Town (UCT) i Sør-Afrika. Vannmangelen var et tema som gikk igjen i hverdagen, fra informasjonsplakater, daglig oppdatering på nasjonale radiostasjoner og lovpålagte vannsparingsstrategier fra myndighetene. Under oppholdet ved UCT gjennomførte Tuva en serie intervjuer med studenter og eldre innbyggere som hadde opplevd den ekstreme tørken og vannsparingen i Cape Town gjennom store deler av 2018.

Professor Jarle Eid og studentstipendiat Tuva Emilie Øyslebø har nå publisert en artikkel i tidsskriftet Sustainability som beskriver funnene fra prosjektet "Collective Responses to the 2018 Water Shortage in Cape Town: An Explorative Quality Study".