Hjem
Senter for krisepsykologi
Nye ansatte ved senteret

Vi ønsker nyansatte velkommen

Senter for krisepsykologi har utvidet staben med fire nye stillinger.

Hovedinnhold

Ragnhild Dybdahl er utdannet psykolog og har erfaring fra arbeid med flyktninger i Norge samt mange års erfaring med utviklingssamarbeid og humanitært arbeid blant annet fra Somalia, Guatemala, Bosnia, Sudan, Vietnam og Laos i tillegg til europeiske land. Hennes undervisnings- og forskningsinteresser inkluderer global mental helse, traumer, fattigdom. Hun fokuserer på anvendt psykologi for å nå Sustainable Development Goals (SDG). Hun startet 15. august og er tilsatt 50% som førsteamanuensis innen global mental helse.

Line Merethe Oldervoll er utdannet fysiolog og har doktorgrad innen klinisk medisin fra NTNU. Hun har vært forskningsleder ved LHL-klinikkene som er en del av spesialist-helsetjenesten. Line har bred erfaring fra klinisk forskning og arbeid på pasienter med alvorlige somatisk sykdom og fysisk og psykososiale  utfordringer.Line er tilsatt i 100% stilling som førsteamanuensis innen helsefremming/helsepsykologi fra 1. september.

Olga Therese Ousdal er konstituert overlege og forsker og har forsket på hvordan emosjonelt ladet informasjon, og koding av limbiske strukturer, påvirker våre beslutninger og atferd. I sin postdoc så Olga Therese spesifikt på hvordan akutt traumatisk stress påvirker amygdala og andre limbiske strukturer i hjernen. I tillegg til forskning på hjerneavbildning, jobber hun ved Nevroradiologisk avdeling på Haukeland sykehus. Olga Thereses tverrfaglige bakgrunn fra nevrovitenskap, biologisk psykriatri og avansert hjerneavbildning er en spennende tilvekst til Senter for krisepsykologi. Hun er tilsatt i 50% som førsteamanuensis hos oss fra 7. september.

Rolf Gjestad er psykologispesialist og har hovedfokus på statistisk modellering og metodeutvikling.  Han har lang erfaring fra UiB og  har siden 2006 vært tilknyttet Helse Vest.  Med sin kompetanse innen forskning, statistikk, psykometri og avansert databehandling, er Rolf er viktig tilskudd til vår stab. Rolf vil fra 1. oktober ha 50% stilling som førsteamanuensis innen psykometri og metode.

Vi ønsker alle fire velkommen til Bergen og som nye kollegaer.