Hjem
Ragnhild Dybdahls bilde

Ragnhild Dybdahl

Førsteamanuensis, 20%
 • E-postRagnhild.Dybdahl@uib.no
 • Telefon+47 414 70 508
 • Besøksadresse
  Møllendalsbakken 9, 3 etg.
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Heltne, Unni Marie; Dybdahl, Ragnhild; Sherif, Suliama; Breidlid, Anders. 2020. Psychosocial Support and Emergency Education: An Explorative Study of Perceptions among Adult Stakeholders in Sudan and South Sudan. Sustainability.
 • Silwal, Sanju; Dybdahl, Ragnhild; Chudal, Roshan; Sourander, Andre; Lien, Lars. 2018. Psychiatric symptoms experienced by adolescents in Nepal following the 2015 earthquakes. Journal of Affective Disorders. 239-246.
 • Sandvik, Berit Margrethe; Dybdahl, Ragnhild; Hauge, Solveig. 2018. Helsesøstre bruker program for foreldreveiledning aktivt i praksis. Sykepleien Forskning. 1-19.
 • Richter, Jørg; Halliday, SJ; Grømer, Lars; Dybdahl, Ragnhild. 2009. User and carer involvement in child and adolescent mental health services: a Norwegian staff perspective. Administration and Policy in Mental Health. 265-277.
 • Brennen, Tim; Dybdahl, Ragnhild; Kapidzic, Almasa. 2007. Trauma-related and neutral false memories in war-induced Posttraumatic Stress Disorder. Consciousness and Cognition. 877-885.
 • Brennen, Tim; Vikan, Anne; Dybdahl, Ragnhild. 2007. Are tip-of-the-tongue states universal? Evidence from the speakers of an unwritten language. Memory. 167-176.
 • Karlsen, Elin; Dybdahl, Ragnhild; Vittersø, Joar. 2006. The possible benefits of difficulty: How stress can increase and decrease subjective well-being. Scandinavian Journal of Psychology. 411-417.
 • Dybdahl, Ragnhild; Christie, Helen Johnsen; Eid, Jarle. 2006. Psykososialt arbeid med barn og familer som er asylsøkere og flyktninger i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1300-1308.
 • Dybdahl, Ragnhild. 2001. Children and mothers in war: an outcome study of a psychosocial intervention program. Child Development.
 • Dybdahl, Ragnhild; Pasagic, Irfanka. 2000. Traumatic experiences and psychological reactions among women in Bosnia during the war. Medicine, Conflict and Survival.
 • Dybdahl, Ragnhild; Hundeide, Karsten. 1998. Childhood in the Somali context: Mothers' and children's ideas about childhood and parenthood. Psychology and developing societies. 131-145.
Faglig foredrag
 • Dybdahl, Ragnhild; Heltne, Unni Marie. 2018. Hva er relasjonen mellom psykisk helse og utdanning i krigs- og krisesituasjoner? .
 • Dybdahl, Ragnhild. 2018. Global helse: En introduksjon til psykisk helsestrategi .
 • Dybdahl, Ragnhild. 2018. Education in emergencies and fragile contexts.
 • Dybdahl, Ragnhild. 2018. Anvendelse av psykologi: Ulike virkemåter og funksjoner .
 • Skjelsbæk, Inger; Sveaass, Nora; Evang, Karl; Dybdahl, Ragnhild; Moss, Sigrun Marie. 2017. Verden med Trump - et politisk psykologisk blikk.
 • Dybdahl, Ragnhild. 2017. Utdanningsbistand i krise og konflikt.
 • Dybdahl, Ragnhild; Badri, Gasim. 2017. Universities’ important role in global mental health.
 • Dybdahl, Ragnhild. 2017. Trauma, Peace and Development.
 • Dybdahl, Ragnhild; Lien, Lars. 2017. The role of trauma interventions in the sustainable global Development agenda.
 • Badri, Gasim; Dybdahl, Ragnhild. 2017. Investing in Early childhood development is investing in mental health.
 • Dybdahl, Ragnhild. 2017. Capacity building for Child Mental Health in Low and middle income countries: Lessons and opportunities.
 • Dybdahl, Ragnhild. 2017. Advancing Early Childhood Development for Vietnam’s sustainable development.
 • Dybdahl, Ragnhild. 2016. Helhetlig tenkning rundt flyktninger og psykisk helse.
 • Dybdahl, Ragnhild. 2016. Global development and humanitarian work.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Dybdahl, Ragnhild. 2017. Utenrikspolitikk i Trumps tid. Hvordan kan psykologisk kunnskap bidra til internasjonalt diplomati?
 • Dybdahl, Ragnhild. 2017. Psychology and diplomacy.
 • Dybdahl, Ragnhild. 2017. Hvorfor er ikke James Bond utbrent? Hva kan en kunnskapsorganisasjon som CMI lære av 007?
 • Dybdahl, Ragnhild. 2017. Hvorfor er ikke James Bond utbrent? Hva kan NAV lære av 007?
Vitenskapelig foredrag
 • Grønseth, Anne Sigfrid Farstad; Dybdahl, Ragnhild. 2019. Child mental health and wellbeing: Exploring the nexus between the child as an agent and the environmental context.
 • Dybdahl, Ragnhild. 2017. Reaching global goals through fulfilling young children's rights.
 • Brennen, Tim; Dybdahl, Ragnhild; Solberg, Øivind. 2007. Retrieval-induced forgetting in war-induced PTSD.
 • Brennen, Tim; Dybdahl, Ragnhild; Solberg, Øivind. 2007. Retrieval-induced forgetting in war-induced PTSD.
 • Brennen, Tim; Dybdahl, Ragnhild; Solberg, Øivind. 2006. False recognition of trauma-related words in war-induced PTSD.
 • Brennen, Tim; Dybdahl, Ragnhild; Jukic, Jasna; Kapidzic, Almasa. 2005. War-related false memories in Bosnian PTSD patients and controls.
 • Brennen, Tim; Dybdahl, Ragnhild; Kapidzic, Almasa. 2005. Trauma-related false memories in war-induced Posttraumatic Stress Disorder.
 • Brennen, Tim; Dybdahl, Ragnhild; Jukic, Jasna; Kapidzic, Almasa. 2003. Evidence of a specific impairment of inhibition for trauma-related material in patients with PTSD.
 • Brennen, Tim; Dybdahl, Ragnhild; Jukic, Jasna; Kapidzic, Almasa. 2003. Directed forgetting of trauma-related material in patients with PTSD and controls.
Leserinnlegg
 • Dybdahl, Ragnhild. 2018. Lett å gjøre skade. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
Anmeldelse
 • Dybdahl, Ragnhild. 2017. Kjærkomment om menneskerettigheter som praktisk verktøy. Tidsskrift for Den norske legeforening. 219-219.
Fagbok
 • Dybdahl, Ragnhild; Lien, Lars; Siem, Harald; Bakke, Hege Helene; Julardzija, Irma. 2019. Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring. Universitetsforlaget.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Dybdahl, Ragnhild; Christensen, Astrid. 2018. Undervisning Og Veiledning Ved Studentopphold I Utviklingsland. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). 70-79.
 • Dybdahl, Ragnhild. 2016. Aktiv bruk av psykologi kan fremme global utvikling. Scandinavian Psychologist.
 • Dybdahl, Ragnhild. 2011. Fulfilling young children’s rights is to build the wealth of nations. Journal of Early Childhood Development.
Intervju
 • Jevne, Kari Sjøhelle; Dybdahl, Ragnhild. 2018. Hvordan snakke om seksualiserte overgrep i krig? .
Poster
 • Sandvik, Berit Margrethe; Dybdahl, Ragnhild; Hauge, Solveig. 2019. Public health nurses make active use of a parental guidance programme in their practice.
 • Silwal, Sanju; Dybdahl, Ragnhild; Chudal, Roshan; Sourander, Andre; Lien, Lars. 2017. Psychiatric symptoms experienced by adolescents in Nepal following the 2015 earthquake.
 • Brennen, Tim; Dybdahl, Ragnhild; Solberg, Øivind. 2007. Intentional and unintentional forgetting in war-induced Post-traumatic Stress Disorder.
 • Brennen, Tim; Dybdahl, Ragnhild; Vikan, Anne; Lem Hernandez, Mirna. 2003. The role of literacy in the awareness of words and tip-of-the-tongue states.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Dybdahl, Ragnhild. 2017. The Role of Universities in Long-Term Government Policies in the South. 227-331.
Fagartikkel
 • Dybdahl, Ragnhild; Lien, Lars. 2018. Mental health is an integral part of the sustainable development goals. Preventive Medicine and Community Health.
Faglig kapittel
 • Sveaass, Nora; Langdal, Elisabeth Ng; Dybdahl, Ragnhild. 2019. Kjønnsbasert vold i krig og psykisk helse. 90-104. I:
  • Dybdahl, Ragnhild; Lien, Lars; Siem, Harald; Bakke, Hege Helene; Julardzija, Irma. 2019. Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring. Universitetsforlaget.
 • Sveaass, Nora; Borchgrevink, Marit; Lie, Birgit; Dybdahl, Ragnhild. 2019. Etikk og menneskerettigheter i psykososialt arbeid med flyktninger. 44-59. I:
  • Dybdahl, Ragnhild; Lien, Lars; Siem, Harald; Bakke, Hege Helene; Julardzija, Irma. 2019. Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring. Universitetsforlaget.
 • Dybdahl, Ragnhild; Christie, Helen Johnsen. 2014. Arbeid med barn og familier. 89-112. I:
  • Stenmark, Håkon Inge; Aarethun, Venke. 2014. Krigens ulike ansikt. Psykososialt arbeid i internasjonale kriseområder. Fagbokforlaget.
 • Dybdahl, Ragnhild. 2012. The power of money - A donor perspective on ethics in research with vulnerable participants in complex settings. 153-163. I:
  • Fossheim, Hallvard. 2012. Cross-Cultural Child Research. Forskningsetiske Komiteer.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.