Hjem
Senter for krisepsykologi
Kurs

Endelig oppstart av kurset "Pandemi og krisepsykologi"

I dag starter senteret opp kurset rettet mot permitterte og arbeidsledige som følge av koronapandemien. Svært mange søkte om plass på kurset, som går over seks uker.

Hovedinnhold

Senter for krisepsykologi tilbyr en spennende kursrekke som skal gi deltakerne økt kunnskap og kompetanse om krisepsykologi, reaksjoner, støttetiltak og mestring. Fokus er på særlig utsatte grupper, ulike grupper arbeidstakere i kritiske samfunnsfunksjoner eller ansatte som opplever permitteringer og arbeidsledighet.

En stor del av senterets ansatte bidrar med fagkunnskap og forelesninger inn i dette heldigitale kurset, i tillegg til at eksterne samarbeidspartnere som Samfunnssikkerhetens hus i Bergen kommune deler sine erfaringer. Kursrekken er finansiert som en del av regjeringens tiltak for permitterte og arbeidsledige som følge av koronapandemien med støtte fra KompetansenNorge og Diku.

Vi ønsker deltakerne velkommen til Senter for krisepsykologi og lykke til med kurset.