Hjem
Senter for krisepsykologi
Etter- og videreutdanningskurs

Fornøyde deltakere

Vellykket nettstudium Pandemi og krisepsykologi

Hovedinnhold

Senter for krisepsykologi har i høst gjennomført to runder av det heldigitale kurset Pandemi og krisepsykologi med professor May Hauken som hovedansvarlig. Kurset er en del av Regjeringens tiltakspakke for arbeidsledige og permitterte grunnet koronapandemien.

Hver kursrunde har hatt tre digitale samlinger. Første samling var en introduksjon til temaet pandemi og krisepsykologi, andre samling satte søkelys på reaksjoner, mestring og støttetiltak til spesielt berørte grupper, mens siste samling dreide seg om utfordringer knyttet til ledelse og arbeidsliv under en pandemi. Flere av senterets ansatte har forelest innen sine spesialfelt, i tillegg til noen få eksterne forelesere. Rundt 50 studenter med ulik bakgrunn har deltatt, og på grunn av stor etterspørsel og studentens positive evalueringer av kurset arrangerer vi et nytt kurs med oppstart 4. februar 2021.

Marianne Gravdal er student på kurset og sitter nå og jobber med den siste eksamen. Hun arbeider i Norges Blindeforbund Hordaland og var permittert fra jobben da kurset ble annonsert i mai.  
Vi har spurt om hennes tanker og  opplevelser  etter kursdagene i Pandemi og krisepsykologi.
-Hvordan opplevde du nytten av kurset?

Marianne bruker ikke lang tid på å tenke seg om.
-Et høyaktuelt, kompakt lite studium med fantastisk dyktige forelesere. Veldig praktisk å kunne logge seg på fra godstolen hjemme, finne seg kaffe i pausen (husk å mute mikrofonen), lufte hunden i «storefri» for så å benke seg foran en ny, spennende forelesning.

- Dette er en undervisningsform som er ny for oss også, har vi klart å formidle stoffet? Marianne svarer at hun var imponert over teknikken og plattformen, og med muligheten for å bli delt i mindre grupper, samt å kunne stille spørsmål direkte, eller skrive tilbakemeldinger i felles-chaten.

-Har det vært vanskelig å holde konsentrasjonen uten fysisk nærvær?
Jeg synes undervisningsdagene gikk veldig fort. Det at det var flere ulike forelesere med nye temaer samt litt variasjon i undervisningsform - diskusjoner i grupper, case og Kahoot gjennom dagen bidro til dette. I tillegg til ny kunnskap og innsikt har jeg fått helt konkrete tips med meg inn i jobbhverdagen og implementert det i f.eks. nyhetsbrev og annen informasjon ut til mine medarbeidere. Det var en ny opplevelse for meg å være ren nettstudent, men dette gav virkelig mersmak!

Vi gratulerer Marianne Gravdal med vel gjennomført kurs og takker for hun stilte opp med evaluering av kurset.