Hjem
Senter for krisepsykologi
Ny artikkel

Arbeidsdeltagelse etter kreftbehandling

Førsteamanuensis Line Oldervoll er medforfatter på en publisert artikkel om arbeidsdeltagelse etter kreftbehandling

Kvinne etter kreftbehandling
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Line M. Oldervoll er medforfatter på en ny protokollartikkel om arbeidsdeltagelse etter kreftbehandling publisert i tidsskriftet Journal of Public Health Research, 2020 Volume 9, 1739

Mange kreftpasienter sliter med sen-effekter etter vellykket kreftbehandling og har utfordringer med å komme tilbake i jobb. Denne protokollartikkelen beskriver metoden og problemstillinger for en registerstudie. Her koblet forskerne ulike register for å undersøke deltakelse i arbeid, sykemelding og uføretrygd på opptil 10 år etter kreftdiagnosen. Hensikten med studien er å undersøke
a) deltakelse i arbeid, sykemelding og uføretrygd og identifisere komorbiditeter som kan påvirke langtidssykemelding og uførhet
b) hvordan krefttype, behandlingstype, ansettelsesforhold og sosiodemografiske faktorer påvirker deltagelse i arbeidslivet
c) hvordan deltakelse i rehabilitering i spesialisthelsetjenesten påvirker arbeidsdeltakelse, reinnleggelser og forekomsten av komorbiditeter hos kreftoverlevere opp til 10 år etter kreftdiagnosen.

Studien gir viktig informasjon på hvordan behandling, rehabilitering og sosiodemografiske faktorer påvirker arbeidsdeltakelse over en 10-årsperiode.