Hjem
Senter for krisepsykologi
Publikasjoner

Ny studie om sorg hos barnehagebarn

Martin Lytje og Atle Dyregrov har publisert en studie som utforsker hvordan barnehageansatte oppfatter barns reaksjoner på sykdom eller tap av en forelder, samt behov for støtte til det berørte barnet og personalets rolle som støttespillere.

Liten gutt under et klatrestativ
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

De fleste barna viste sorg og sorg etter tapet av en forelder og reaksjoner mest merkbare når tapet er uventet. Studien finner at personalet fokuserer på å hjelpe barn til å åpne opp om det som har skjedd, behandle sorgen og reintegrere barnet til sine respektive barnehager på en positiv måte. Mange ansatte går utover det som antas å være deres kjernerolle i slike tider. Dette fører til sterke relasjoner mellom de ansatte og de etterlatte barna. Selv om mange foreldre ofte sliter med tap, kan støtten i barnehager være både betimelig og godt tilpasset barns individuelle behov.

Studien er publisert i Scandinavian Journal of Educational Research