Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

Ny rapport: Koronapandemiens innvirkning på ritualer - hva rapporterer gravferdspersonell?

I en nypublisert rapport ser professor emeritus Atle Dyregrov og førsteamanuensis Pål Kristensen på hvordan gravferdspersonell har opplevd pandemiens innvirkning på ritualer ved dødsfall.

Forside rapport
Foto/ill.:
Senter for krisepsykologi

Hovedinnhold

Formålet med prosjektet var å få kunnskap om hvordan pandemien har påvirket arbeidet til gravferdsansatte. Begravelser/bisettelser har ikke kunnet gjennomføres på vanlig vis, syning av den døde har i mange tilfeller vært vanskeliggjort, og minnesamvær har blitt sterkt begrenset. Begravelsesbyråene har forsøkt å kompensere gjennom digitale løsninger, og har vært nødt til å tilegne seg ny kunnskap og nye rutiner. I rapporten kommer Professor Atle Dyregrov og førsteamanuensis Pål Kristensen også med forslag til hvordan gravferdsbransjen kan være best mulig rustet for fremtidige pandemier og tilsvarende hendelser som påvirker tradisjonelle ritualer.

Les rapporten her. 

Senter for krisepsykolgi har en egen rapportserie hvor oppdatert og samfunnsrelevant informasjon fra tilsatte, studenter og samarbeidspartnere vil løftes frem.