Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

Rapport fra internasjonalt semester 2021

Høsten 2021 ble vårt internasjonale semester gjennomført for andre gang. Studenter og veiledere som deltok har beskrevet erfaringene sine i en ny rapport i vår rapportserie.

Norske studenter i Nepal
Foto/ill.:
Senter for krisepsykologi

Hovedinnhold

På tross av nye varianter av COVID-19 ble høstens internasjonale semester en suksess med både fysisk og digital mobilitet. Semesteret ble gjennomført både med innreisende studenter fra Vietnam og norske studenter med utreise til Nepal. Les om opplevelsene og erfaringene til både studenter og vitenskapelige ansatte i rapporten under.  

Project Report International Semester 2021