Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

Ny leder ved senteret

Professor Bjørn Helge Johnsen ble ansatt som ny leder ved senteret 01.august 2022

Professor Bjørn Helge Johnsen
Foto/ill.:
Bjørn Helge Johnsen

Hovedinnhold

Professor Bjørn Helge Johnsen er ansatt som ny leder ved Senter for Krisepsykologi. Johnsen ble utdannet ved Universitetet i Bergen i 1987 og avla sin doktorgrad i 1993. Han har i hele sin karriere vært ansatt i vitenskapelige stillinger ved Det Psykologiske Fakultet, Universitetet i Bergen. Johnsen ble i 1999 professor i biologisk psykologi og i 2001 professor i personlighetspsykologi. Han har en rekke publikasjoner innen krisefeltet. I perioden 1991 til 2019 besatte han en bistilling som Marinepsykolog i Sjøforsvaret. Stillingen omfattet ledelse av Sjøforsvarets kriseteam og Johnsen har hatt det faglige ansvar for etablering av rutiner og gjennomføring av personellomsorg etter kritiske hendelser i Sjøforsvaret.