Home
Centre for Crisis Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Ny leder ved senteret

Professor Bjørn Helge Johnsen ble ansatt som ny leder ved senteret 01.august 2022

Professor Bjørn Helge Johnsen
Photo:
Bjørn Helge Johnsen

Main content

Professor Bjørn Helge Johnsen er ansatt som ny leder ved Senter for Krisepsykologi. Johnsen ble utdannet ved Universitetet i Bergen i 1987 og avla sin doktorgrad i 1993. Han har i hele sin karriere vært ansatt i vitenskapelige stillinger ved Det Psykologiske Fakultet, Universitetet i Bergen. Johnsen ble i 1999 professor i biologisk psykologi og i 2001 professor i personlighetspsykologi. Han har en rekke publikasjoner innen krisefeltet. I perioden 1991 til 2019 besatte han en bistilling som Marinepsykolog i Sjøforsvaret. Stillingen omfattet ledelse av Sjøforsvarets kriseteam og Johnsen har hatt det faglige ansvar for etablering av rutiner og gjennomføring av personellomsorg etter kritiske hendelser i Sjøforsvaret.