Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

Grete Kalleklev Velure disputerer

Grete Kalleklev Velure disputerer 02.09.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Prøveforelesning avholdes samme dag.

Hovedinnhold

Grete Kalleklev Velure er utdannet spesialsykepleier og har master i organisasjon og ledelse. Hun er til daglig seksjonsleder ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus og har siden 2019 vært PhD-stipendiat ved Senter for Krisepsykologi. Avhandlingens tittel er "Symptom burden and health-related quality of life in cancer survivors undergoing hyperbaric oxygen therapy for pelvic late radiation tissue injuries. A mixed method study".  Prosjektet har vært finansiert av Dam-stiftelsen og Norsk Gynkreft-forening. Hovedveileder Professor May Aasebø Hauken. Biveileder Overlege/ PhD Bernd Müller. Lenke til kalenderen finner du her