Hjem
Det psykologiske fakultet
Prøveforelesning

Prøveforelesning: Grete Kalleklev Velure

Hovedinnhold

I forbindelse med disputas for ph.d.-graden vil Grete Kalleklev Velure holde prøveforelesning over temaet:

"Drøft evidensbaserte tilbud for kreftoverlevere og implikasjoner for hjelpetilbudet i Norge"

Åpent for interesserte.