Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

Ragnhild Dybdahl og Henriette Risvoll har bidratt med ett kapittel i boken "Penger til besvær"

Bidragsyterne i boka viser hvilke utfordringer betalingsproblemer faktisk gir for den enkelte og for velferdsstaten. Samtidig gir boka innblikk i rammer og innhold for økonomisk rådgivning, og hva som kan utvikle tjenestene i årene framover.

Bokomslag
Foto/ill.:
Universitetsforlaget

Hovedinnhold

I et samfunn hvor mye av velferden er markedsbasert og lånefinansiert, blir styring av økonomien en utfordring for folk flest.

"Penger til besvær" bidrar med viktig vitenskapelig kunnskap til studenter og profesjonelle som møter mennesker med dårlig økonomi i sin yrkesutøvelse. Ragnhild Dybdahl og Henriette Risvoll har bidratt med kapitlet "Introduksjon til atferdsøkonomi". Kapitlet omhandler hvordan økonomiske forhold påvirker helse- og livskvalitet og hvordan det påvirker beslutninger vi tar. Kapitlet belyser også traumeperspektivet ved fattigdom.

Boken "Penger til besvær" er utgitt av Universitetsforlaget og tar opp privatøknomiske utfordringer og øknomisk rådgivning i kredittsamfunnet.