Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

UiB starter samarbeidsprosjekt med universiteter i Sudan

SNAC-prosjektet finansieres med 40 millioner kroner og bygger på UiBs 60 år lange samarbeid med forskere og utdanningsinstitusjoner i Sudan.

Screenshot av tidsskriftet På Høyden
Foto/ill.:
Tamer Abdelkareem

Hovedinnhold

Senter for krisepsykologi er stolte av å være del av dette prosjektet. Vi vil bidra med kapasitetsutvikling for å styrke tiltak for psykisk helse knyttet til kriser og kjønnsbasert vold i Sudan.

Senter for krisepsykologi har lang erfaring med slike tiltak, og ser fram til å samarbeide med kolleger i Sudan på forskning om psykososiale aspekter ved seksuell vold, kriser og katastrofer. 

Flere medarbeidere ved senteret har samarbeidet med kolleger i Sudan allerede, med fokus på utdanning i kriser. Studenter fra Sudan er invitert til å delta i kursene på internasjonalt semester hvor temaene er global psykisk helse og psykososiale tiltak i kriser og katastrofer. Omtale av prosjektet er publisert i tidsskriftet "På Høyden"