Hjem
Kjønnsperspektiv
Gendered Innovations

Industrielt design: Gravide kræsjtest-dukker

Hvordan kan kjønnsanalyse bidra til å bedre bilsikkerhet?

Krasj-test dukker

I industrielt design blir menn ofte brukt som standard referansemodeller, noe som har ført til et mannlig bias innen dette feltet. Blant annet var de første kræsjtestdukkene som ble brukt utformet med utgangspunkt i mediankroppen til amerikanske menn. En følge av dette er at andre grupper blir sett på som «avvikende» fra standardnormer for plassering, og er dårligere beskyttet ved bilulykker. Siden de første dukkene ble utviklet, har teknologien blitt mer inkluderende, og i dag finnes det kræsjdukker som representerer andre befolkningsgrupper, inkludert kvinner og barn i ulik størrelse.

Blant gravide kvinner er traumer knyttet til bilulykker blant de viktigste årsakene til fosterdød. Selv små ulykker kan føre til skade på fosteret ved bruk av trepunkts-setebelter. Erkjennelsen av gravide kvinners spesielle fysionomi har ført til at det etter hvert også har blitt utviklet dukker som representerer gravide kvinner, og gjennomført datasimuleringer for å modellere utfallet av bilulykker i ulike sittestillinger og ved ulik bruk av belte hos kvinner i ulike stadier av graviditeten.

Bruken av gravide kræsjtestdukker og datasimuleringer med gravide kvinner er et klart eksempel på hvordan integreringen av kjønnsperspektiver i ingeniørvitenskap kan føre til innovasjon og inkluderende sikkerhetsteknologi.