Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Sjette og siste samling på videreutdanningskurset Naturfag 1

Folkehelse og livsmestring

Helseundervisningen kan dreie seg om å holde kropp og sinn frisk, og ha et godt liv. Vi ser på psykisk helse, mat og aktivitet, livsstil og reproduktiv helse.

Program kommer