Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Sjette og siste samling på videreutdanningskurset Naturfag 1

Folkehelse og livsmestring

Helseundervisningen kan dreie seg om å holde kropp og sinn frisk, og ha et godt liv. Vi ser på psykisk helse, mat og aktivitet, livsstil og reproduktiv helse.

Diskusjoner rundt et bord
Livsstilslotteriet - et av Skolelaboratoriets egenutviklete ressurser for livsstilundervisning
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Hovedinnhold

Program

Programmet vil bli oppdatert

Onsdag 6.april

 Mat, helse og fysisk aktivitet.
 lunsj
 Rus, rusmiddel og livsstilsvalg

Torsdag 7.april

 Psykisk helse og livsmestring
 lunsj
 Søvn
 Undervisningsressurser