Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Sjette og siste samling på videreutdanningskurset Naturfag 1

Folkehelse og livsmestring

Helseundervisningen kan dreie seg om å holde kropp og sinn frisk, og ha et godt liv. Vi ser på psykisk helse, mat og aktivitet, livsstil og reproduktiv helse.

Diskusjoner rundt et bord
Livsstilslotteriet - et av Skolelaboratoriets egenutviklete ressurser for livsstilundervisning
Photo:
Skolelaboratoriet i realfag

Main content

Program

Programmet vil bli oppdatert

Onsdag 6.april

 Mat, helse og fysisk aktivitet.nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
 lunsj
 Rus, rusmiddel og livsstilsvalg.  Livsstilslotteriet

Torsdag 7.april

 Psykisk helse og livsmestring
 lunsj
 Søvn
 Undervisningsressurser, Livsstilskofferten.