Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Første samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Mekanikk, energi og materie

Kjerne-elementene som omhandler energi og universet er tema for kursdagene. Krefter, energi, stråling og bølger er fenomener vi kan arbeide konkret og praktisk med - og ta over i teorien, både i klasserommet og på kurset vårt.

Hovedinnhold

Fysikkundervisningen gir rom for engasjerende forsøk, dybdelæring og demonstrasjon av utallige bruksområder. Brillene, heisekranen, kraftverket, komfyren, mobiltelefonen, skipsfarten - fysikken er overalt, og kunnskapene avgjørende for at samfunnet skal fungere og utvikle seg. På kurset veksler vi mellom foredrag, praktiske øvinger for klasserommet og visning av fysikken i bruk. 

Programmet vil bli oppdatert

Tirsdag 30. august

Mekanikkøvinger

Mekanisk energi

Onsdag 31. august

Romfysikk

Elektromagnetisk stråling

Torsdag 01. september

Gruppesamarbeid

Kjernefysikk, radioaktivitet