Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Andre samling på vidareutdanninga Naturfag 2

Teknologi og energi

Energi er eit abstrakt omgrep, konstruert av forskarane som forklaringsmodell. I skolen er energitemaet ein innfallsvinkel både til fysikken, teknologien og forståing av naturen. På kurset ser vi på energiproduksjon, berekraftig energi, og på aktivitetar for klasserommet

Modell av vindturbiner koblet sammen med kabler, med måleinstrument
På kursdagene bygger vi våre egne modellkraftverk, og vi besøker de store energianleggene i regionen
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Hovedinnhold

Programmet vil bli oppdatert

Onsdag 5. oktober

Ekskursjon til energianlegg

Torsdag 6. oktober

Våre egne energiverk, modeller for klasserommet:

  • Vannkraftverket
  • Vindturbinparken
  • Solcelleanlegget
  • Hydrogendrevet brenselcelle
  • Dampmaskinen

Energi for fremtiden, foredrag

Modell av en dampmaskin

Dampmaskinen er den mest revolusjonerende energiteknoloien som er utviklet. Læreplanen legger vekt på modeller som instrument for læring

Foto/ill.:
Skolelaboratoriet